Meer over de MKB Business Partners

Meer over MKB Business Partners, een vereniging van ondernemers die zich met kennis en expertise inzetten voor ondernemers in het MKB.

Is het eenzaam aan de top?

Als ondernemer wilt u soms professioneel van gedachten wisselen. En bij voorkeur niet noodzakelijkerwijs met vrienden, kennissen of familie. Gelijkgezinde ondernemers die dezelfde uitgangspunten en waarden als u. Ondernemers die over dezelfde dingen wakker hebben gelegen. Herkent u dit?

Hoe uw bedrijfsdoelstellingen te behalen

MKB Business Partner's leden streven naar een ondernemersklimaat waarin een ondernemer en het MKB Business Partner's lid samen innoveren en continue verbeteren. De leden inspireren en faciliteren ondernemers om te anticiperen op de toekomst en de gestelde doelen te behalen.

Practisch advies dat werkt:

MKB Business Partners:
- bieden, continue aan nieuwe trends en ontwikkelingen aangepaste, kennis en tools.
- werken onderling samen in  (tijdelijke) kennisnetwerken die snel, productief, altijd en overal inzetbaar zijn.
- zien wat anderen niet zien of zien wat u zelf niet ziet?

Expertises van de Business Partners:
- creëren van focus op bedrijfsvoering
- visioneren en strategiebepaling
- creëren van toekomstig winstgevende business modellen
- bepalen van risicoprofielen
- advisering over verzekeringsportefeuilles
- bedrijfsopvolging en -verkoop
- exporteren in het algemeen en het Midden Oosten in het bijzonder
- marketing strategie
- verkoop strategie
- cashflow management
- arbeidsvoorwaarden en werkplezier (HR)